El darrer atac al municipalisme

(Article publicat a EL FAR, gener 2014)

Escoles bressol, escoles de música, beques menjador, ajuts a la dependència... Malgrat tots els ajustos que portem anys patint des del municipalisme, en forma de retallades de les subvencions aportades per les Administracions estatal i autonòmica, i que estan repercutint en la qualitat de vida de la nostra ciutadania –tot i els esforços addicionals que fem des dels ajuntaments–, el darrer atac és l’intent de la Generalitat de deixar sense fons de cooperació local més de cent ajuntaments catalans. Aquest fons que la Generalitat dóna, com a participació dels seus ingressos, a ajuntaments i altres ens locals des de fa més de 20 anys és destinat a serveis essencials.

Quina és la raó per la qual aquests ajuntaments, entre ells Esplugues i altres del Baix Llobregat, es poden quedar sense fons? Haver considerat les quantitats rebudes en concepte de participació en els ingressos de l’Estat. Però cal dir que aquest criteri mai no s’havia tingut en compte fins ara (una cosa són els ingressos procedents de l’IVA o l'IRPF, i una altra, els de la Generalitat), i que, a més a més, aquests ingressos no estan garantits, ja que són bestretes calculades amb previsió optimista. Si aquesta previsió no es compleix, com precisament ha passat l'any passat, els ajuntaments podríem haver de retornar part dels diners.

Per tant, es tracta d’una mesura injusta, discriminatòria (perquè uns reben el fons i altres no) i que pot ser doblement perjudicial per als municipis. I el que és més important, per als serveis que rep la ciutadania, en un moment tan crític pressupostàriament per a totes les administracions.

Però, a més, és manifestament il·legal, ja que no s’ajusta a la legalitat vigent. Prova d’això és que la distribució corresponent al 2013 s’ha anunciat per resolució de la consellera de Governació, quan la dotació del fons correspon fer-la al Parlament mitjançant llei o decret.

Tot això està fent que els ajuntaments estiguem presentant al·legacions i, si no hi ha rectificació, recorrerem la resolució. Sobretot, perquè una nova retallada d’aquestes dimensions (330.000 euros anuals per una població com Esplugues) suposa un impacte terrible per a les finances locals, que actualment són les que estan suportant molts dels serveis socials retallats, com les beques menjador o l’accés a places d’escola bressol municipal.

Els esforços titànics del municipalisme

(Article publicat a EL FAR, novembre 2013)

Històricament, el municipalisme ha hagut de fer front a problemes estructurals endèmics de les seves ciutats sense els recursos econòmics adients ni les competències corresponents. I ho ha hagut de fer, com a Administració de proximitat que és, per garantir serveis bàsics demandats per la ciutadania: educació, salut, seguretat, etc.

Doncs bé, aquests esforços històrics s’estan multiplicant als darrers anys amb motiu d’aquesta crisi econòmica. I malgrat que els ajuntaments són l’Administració pública de l’Estat que millor han fet els deures en aquests moments de dificultats econòmiques i que menys dèficit exhibeixen de lluny, sembla que hauran de continuar fent esforços titànics per garantir les polítiques de benestar, i per contrarestar les retallades de l’Estat i de la Generalitat.

Al Baix Llobregat tenim un exemple molt clar amb les beques menjador. Davant la insuficient aportació econòmica de la Generalitat, ajuntaments com el d’Esplugues garantirem que aquest curs cap família que compleixi els criteris per accedir a una ajuda, es quedi sense beca. I així fem també amb les places d’escola bressol i les de l’Escola Municipal de Música, o amb les subvencions per poder tirar endavant centres de treball i d’atenció a persones amb discapacitat, com la Fundació Proa de la nostra ciutat.

Aguditzant l’enginy per aplicar mesures d’estalvi i d’eficiència, a Esplugues hem aconseguit que el Pressupost del 2014 augmenti un 5,6% les partides socials i un 9,6% les de promoció econòmica, tot i congelar, per segon any consecutiu, els impostos i taxes municipals.

Un cop més, el municipalisme ha de sortir al rescat de l’Estat del benestar. Però cada vegada, això es fa més difícil de sostenir. Per això, en la línia del que demana la Federació de Municipis de Catalunya, es fa indispensable una Llei de Finançament Local a Catalunya que contempli l’establiment de les garanties perquè els Ajuntaments puguin prestar les seves competències amb els recursos necessaris. I també, amb les condicions adients per garantir la qualitat i el serveis a la ciutadania.

Democràcia participativa

(Article publicat a EL PONT, novembre 2013)

Està en boca de tothom en els darrers mesos. La ciutadania demana, més que mai, una autèntica democràcia participativa; poder intervenir, amb veu i vot, en la presa de decisions i contribuir a dissenyar els nous models econòmics i socials que ens han d’ajudar a sortir de la crisi. I a Esplugues ja fa temps que hem apostat per aquest camí. A més dels diferents òrgans de participació plenament consolidats, obrim a la consideració de la ciutadania els grans projectes amb què volem continuar construint una ciutat més sostenible i adaptada a les necessitats i inquietuds dels diversos col·lectius de la població. El Pla Jove, el Pla d’Inclusió Social o el Pla de Mobilitat, actualment en procés de redacció o aprovació, en són tres exemples.

Però, a més, enguany hem fet un altre pas i una part de les inversions del pressupost municipal per al 2014, uns 150.000 euros, serà decidida pels veïns i veïnes d’Esplugues. La democràcia participativa exigeix als representants polítics un esforç continuat per escoltar i atendre les demandes de la ciutadania, que reclama adquirir un paper més responsable i actiu en el dia a dia dels nostres pobles i ciutats. A Esplugues ja hem comprovat que aquesta estreta col·laboració entre Administració i ciutadania dóna molts bons resultats.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon