Cal impulsar l’emprenedoria i el talent femenins

(Article publicat a ELFAR.CAT, 5 de juliol de 2012)

En un moment en què cada vegada està més extesa la convicció que l’actual crisi l’hem de combatre fonamentalment amb mesures que reactivin l’economia, la ciutat d’Esplugues ha estat la seu d’una jornada comarcal organitzada per l’Ajuntament i pel Consell Comarcal amb l’objectiu de posar en valor el potencial emprenedor de les dones.

Ha estat una més de les accions que portem a terme des de fa uns anys a Esplugues per potenciar que les dones no es quedin enrera a l’hora d’emprendre negocis, com per exemple la creació de la Xarxa de Dones Emprenedores. D’aquesta forma, hem volgut transmetre al conjunt del Baix Llobregat una experiència pionera i molt important des del punt de vista social i econòmic.

Socialment, l’impuls de l’emprenedoria femenina és una mesura necessària per contribuir a la igualtat de dones i homes. Actualment, les dones representen el 31% de l’empresariat català. I si parlem de directives, només el 6%. Tot i que hem avançat en les darreres dècades, és evident que hi ha una pèrdua de talent femení, tenint en compte que som el 51% de la població. Una pèrdua que cal combatre incentivant les dones que estan capacitades a emprendre un negoci però que no ho fan per por o per estereotips que encara perduren a la societat.

Però, a més, la recuperació d’aquest talent femení és beneficiós per a tothom. Està comprovat i estudiat que les empreses europees amb consells de participació paritari obtenen majors beneficis i que els negocis liderats per dones no només ajuden a crear ocupació, sinó que contribueixen a construir models productius més rendibles. I això és així perquè la gestió del temps es fa de forma que possibilita la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.

Per això, en un moment en què no podem prescindir del talent de ningú, el talent de les dones és més necessari que mai. Un talent que, moltes vegades, està latent i que cal despertar pel bé de tothom.

Esplugues posa en marxa nous serveis encaminats a reactivar l’economia local

(Article publicat a EL PONT, 3 de juliol de 2012)

Un dels objectius que es va marcar l’Ajuntament d’Esplugues durant aquest mandat per afrontar l’adversa situació econòmica que estem patint és facilitar eines per reactivar l’economia local i afavorir l’ocupació. En aquesta línia, acabem de donar un gran pas amb la signatura de dos convenis amb dues entitats sense ànim de lucre que s’encarregaran d’orientar empreses, professionals i persones emprenedores de la ciutat perquè puguin millorar les seves perspectives de negoci.

Es tracta d’un servei d’atenció especialitzada que serà gratuït per a les persones beneficiàries i que prestaran les entitats SECOT i VAE, que compta amb professionals voluntaris experts en economia, jubilats o en actiu, que ofereixen els seus coneixements per ajudar a la creació de noves iniciatives empresarials o a la búsqueda de nous mercats per a negocis ja existents.

En els temps actuals, és molt important tenir una bona preparació i una bona orientació per engegar nous projectes emprenedors. I és d’agrair que hi hagi entitats sense ànim de lucre que es dediquin a abocar els seus coneixements i la seva experiència a assessorar les persones emprenedores.

En temps de crisi, cal la implicació, més que mai, de tots els agents —Administració pública, societat civil, món empresarial— per trobar la sortida del túnel. És evident que, per sortir-nos-en, calen molts més esforços i moltes més mesures, que no estan en l’àmbit municipal. Però la creació d’aquest servei és un pas que va en la bona direcció. Un dels passos que ens ha d’ajudar a estar ben posicionats per a quan arribi la recuperació econòmica.

Esplugues, compromesa amb el medi ambient i les polítiques socials

(Article publicat a EL PONT, 30 de maig de 2012)

La ciutadania d’Esplugues ha demostrat històricament el seu fort compromís amb totes aquelles mesures domèstiques que contribueixen a millorar el nostre medi ambient. Per exemple, el consum d’aigua a la nostra ciutat està per sota de la mitjana metropolitana, gràcies a l’estalvi que fem a casa. Un altre indicador en el qual destaca la nostra ciutat, en relació als municipis del nostre entorn, és en el grau de separació dels residus domèstics i la inclusió de cada bossa en el contenidor corresponent.

Però volem anar més enllà, pel que fa sobretot a la recollida selectiva. Encara és possible reduir el volum de residus que llencem als contenidors de rebuig (els de color gris) i que no es reciclen. Amb això, no només contribuirem a la millora del medi ambient, sinó també a un estalvi econòmic per a la ciutat d’Esplugues, ja que la Generalitat estableix un cànon de penalització per cada tona de residus que no es recicla.

I aquest estalvi, quan es produeixi, anirà destinat a incrementar les polítiques d’ajudes socials, per frenar els efectes de la crisi sobre les famílies amb menys recursos. Àmbit en el qual la població d’Esplugues també ha mostrat una especial sensibilitat durant els darrers anys.

Per tant, la campanya per incrementar el reciclatge dels residus domèstics que es posarà en marxa al juny a Es plu gues serà un bon moment per refermar el doble compromís de la nostra ciutadania: amb el medi ambient i amb les po lítiques socials. Amb el gest de separar els residus a casa, contribuirem a fer una ciutat millor, més sostenible i més solidària.

Enllaços de l'Ajuntament

twitter icon flickr icon youtube icon